นโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา การเก็บรักษาและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการอย่างมีความปลอดภัย ตามนโยบายที่เราได้กำหนดไว้

1.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การปรับปรุงคุณภาพบริการ และการพัฒนาประสบการณ์ใช้งานของท่าน เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

2.ความปลอดภัยของข้อมูล เราได้ดำเนินมาตรการทางเทคนิคและทางกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาในระบบที่มีความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์

3.การแชร์ข้อมูล เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

4.การใช้คุกกี้ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่สามารถช่วยให้เราแยกแยะตัวตนของคุณได้ เพื่อทำให้ประสบการณ์การใช้งานและบริการของเราดียิ่งขึ้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้หากไม่ประสงค์ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บไว้

5.การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ themidoceanclubbermuda.com ซึ่งประการนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์อื่นที่ท่านอาจเข้าชม

6.การปรับปรุงนโยบาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผ่านเว็บไซต์ lionsaustralia.com

7.ช่องทางการติดต่อ เราจัดเตรียมช่องทางติดต่อที่ชัดเจนและง่ายดายเพื่อการให้บริการข้อมูลหรือการช่วยเหลือแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง

8.การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นในการให้บริการและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.ความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดและมีความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น